woman facing body of water

Tajemnice Stonehenge: starożytny krąg kamieni w Anglii

Na terenie Anglii znajduje się jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie – Stonehenge. Ten starożytny krąg kamieni budzi fascynację i zainteresowanie zarówno naukowców, jak i turystów z całego globu. Warto przyjrzeć się bliżej tej niezwykłej konstrukcji i poznać jej tajemnice.

Pierwsze ślady istnienia Stonehenge pochodzą z około 5000 lat p.n.e. Ten monumentalny krąg kamieni, zbudowany z olbrzymich głazów, wznosi się na obszarze Salisbury Plain w hrabstwie Wiltshire. Składa się z dwóch pierścieni kamieni – zewnętrznego i wewnętrznego, oraz z okręgu trójnawowego.

Według badań archeologicznych, Stonehenge pełnił funkcję kultową. To miejsce, gdzie odbywały się rytuały i obrzędy religijne, związane z kultem świata zmarłych i związanych z nim wierzeń. Niewątpliwie była to również ważna struktura astronomiczna, ponieważ linie widziane z pewnych punktów Stonehenge wskazują na położenie słoneczne i inne zjawiska astronomiczne.

Tajemnicą Stonehenge pozostaje, jak ówcześni ludzie zdołali przetransportować tak duże kamienie na duże odległości i umieścić je w tak precyzyjny sposób. Te gigantyczne głazy ważą dziesiątki ton i pochodzą z odległych miejsc, niektóre nawet setki kilometrów od miejsca budowy.

Jedna z najpopularniejszych teorii sugeruje, że kamienie były przewożone na tratwach rzecznych, a następnie przemieszczane przez lądowiska za pomocą taranów i wozów. Niektóre teorie sugerują również, że do przewozu kamieni wykorzystywano drewniane tryby i rolki. Niewątpliwie jednak, proces ten musiał być niezwykle skomplikowany i czasochłonny.

Niezwykłe jest również dokładne ułożenie kamieni w Stonehenge. Niektóre z nich umieszczone są w pozycji pionowej, a inne poziome, tworząc spektakularne łuki i okręgi. Według badaczy, kamienie były ustawione w taki sposób, aby tworzyć ścieżki widoczności, które prowadziły do różnych ważnych punktów astronomicznych.

Warto również zwrócić uwagę na to, że Stonehenge nie był jedynie statyczną konstrukcją. W ciągu wieków, dodawano i usuwano kamienie, a sama struktura była rozbudowywana i zmieniana. Najbardziej widowiskową zmianą było dodanie “trumny”, czyli gigantycznych głazów ustawionych w tzw. trilicie.

Niemniej jednak, najbardziej tajemniczym aspektem Stonehenge jest jego cel. Jak wspomniano wcześniej, miejsce to pełniło funkcję kultową i astronomiczną, ale co konkretnie działo się na tym terenie, pozostaje zagadką. Naukowcy wciąż próbują odkryć tajemnice Stonehenge, analizując pozostałości, napisy i inne artefakty, które znaleziono w jego pobliżu.

Choć wiele tajemnic Stonehenge pozostaje niewyjaśnionych, nie ma wątpliwości, że jest to miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Przybliżając się do tajemnic tej starożytnej konstrukcji, możemy odnaleźć wiele fascynujących elementów, które pozostawiły nam przodkowie.